Siker a Nemzeti Tehetség Programban

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Nemzeti Tehetség Program keretében két pályázatot is benyújtottunk az idén. Nagy örömünkre szolgál, hogy mindkét pályázatunk eredményes elbírálásban részesült, az egyiken 1,5, míg a másikon 1,2 millió forintot nyertünk.

A matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programon belüli projektünk címe: A környezetszennyezés többdimenziós összefüggésrendszere. Lényege, hogy tehetséges diákjaink a környezetszennyezést a maga komplexitásában vizsgálják. Felismerjék, hogy a folyamat nemcsak lineáris ok-okozati összefüggés, hanem többirányú hatások rendszere. Diákjaink a foglalkozások keretében kísérleteket és szakirodalmi kutatást végeznek, terepmunkán vesznek részt. Végeredményként elkészítik a környezeti problémák szerteágazó kölcsönhatásának modelljét, kiadványt készítenek.

A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatásán belüli pályázatunk címe: Mizu. Röviden összefoglalva a projekt olyan kisfilmek elkészültét célozza, amelyeket iskolánk falai között forgatnak a fiatalok, az iskolai élettel, saját magukkal, megéléseikkel kapcsolatos témákat vonultatnak fel. Ezek megvalósításához eszközökre van szükség, melyeket most nagy örömünkre meg is tudjuk vásárolni.Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.