A környezetszennyezés többdimenziós összefüggésrendszere projektünkről

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának, hogy támogatásukkal meg tudtuk valósítani a Nemzeti Tehetség Program keretében (MTTD-17) A környezetszennyezés többdimenziós összefüggésrendszere elnevezésű projektet.


A környezetszennyezés többdimenziós összefüggésrendszere projektünkről

A 2017/2018-as tanévben a Nemzeti Tehetség Program keretében valósítottuk meg A környezetszennyezés többdimenziós összefüggésrendszere elnevezésű projektet, amely a természettudományos, matematikai és digitális kompetenciákat volt hivatott fejleszteni a foglalkozásokon résztvevő diákoknál. A célunk az volt, hogy elősegítsük a természettudományos tehetséggel, érdeklődéssel bíró gyerekek képességeinek kibontakozását, azt. hogy új megvilágításban tekintsenek a környezetszennyezésre és -védelemre, képesek legyenek tapasztalataikat internalizálni, illetve prezentálni, átadni másoknak.

Programunk lényege az volt, hogy tehetséges diákjaink a környezetszennyezést a maga komplexitásában vizsgálják. Felismerjék, hogy a folyamat nemcsak lineáris ok-okozati összefüggés, hanem többirányú (kölcsön)hatások rendszere. Ennek érdekében számos kísérletet végeztünk, olyanokat, melyekre az iskolai órák keretében mind eszköz, mind időhiány miatt nincs lehetőség.

A kísérleti munka jellege indokolta az interaktivitást, az egyéni és közös gondolkodást, az együttműködést egyaránt. Izsák Dániel, kutatást vezető szaktanár irányítása és instrukciói alapján a diákok szabad kezet kaptak a kísérletezésben, megismerhették az önállóság fontosságát, a „mire vagyok képes” élményét.

A Környezetszennyezés többdimenziós összefüggésrendszere projekt keretében több témát is feldolgoztunk, számos kutatást végeztünk. Elsőként a kutatás módszertanával foglalkoztunk. A későbbi foglalkozások során nagy hangsúlyt fektettünk a vízvizsgálatra, így például vizsgáltuk a természetes vizek fizikai, biológiai és kémiai jellemzőit, mértük a vizek pH-ját. Foglalkoztunk a műtrágyák, mosószerek és peszticidek vízinövényekre gyakorolt káros hatásaival. Felderítettük az ember vízhasználati szokásait. Sort kerítettünk a talaj fizikai és biológiai kémiai vizsgálatára, modelleztük az üvegházhatást. Megnéztük, hogy milyen hatást gyakorol a növényekre a talaj sótartalma és a porszennyezés, vizsgáltuk a biodiverzitást. Növényi színanyagokat különítettünk el és vizsgáltuk a biológia eszközeivel.

Bízunk abban, hogy a kutatásban résztvevő diákok színvonalas és sokrétű tudásanyagra, tapasztalatra tettek szert, melyet képesek társaik felé is közvetíteni. Reméljük azt is, hogy a programban való részvétel motivációt ad a gyerekeknek a tanuláshoz, növekedett természettudományos érdeklődésük, végezetül sokkal tudatosabban tekintenek az ember és környezetének kapcsolatára, óvják, védik természeti világunkat.

 Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.