Érzékenyítés az Addeturban II.

Látogatás az Addetur iskolában

2017. április 4-én négy kollégámmal és tizenhat diákunkkal látogattuk meg az Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskolát.

Az első órában tájékoztatást kaptunk az iskolában folyó munkáról. Egy gyógypedagógus kolléga elmondta, hogy az intézmény tandíjmentesen integrálja a sajátos nevelési igényű (mozgás-, látás-, hallássérült, autisztikus, problémás szociális háttérből érkező, pszichés zavarokkal küzdő stb.) diákokat – akadálymentes környezetben. Kiemelte, hogy munkájuk eredményeképpen olyan fiatalok, akikről már más lemondott, jó eredményeket érnek el a tanulásban,  speciális megsegítéssel érettségi vizsgát tesznek, szakmájuk lesz.

A hozzájuk járó egészséges fiatalok (akik sokszor komoly beilleszkedési zavarokkal kerülnek az iskolába, illetve hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek) az ott töltött évek során életük hátralévő részére érzékennyé válnak a szegregáció okozta problémákra, képessé válnak arra, hogy befogadják és támogassák a valamiféle „mássággal” élő társaikat. Több tanítványuk választ segítő pályát: sokan jelentkeznek mentősnek, rendőrnek, tűzoltónak, gyógypedagógiai asszisztensnek.

A délután hátralévő részében nyitott órákat látogathattunk: választhattunk matematika-, angol-, biológia-, történelem-, levelezési ismeretek-, fejlesztő órák közül, illetve konduktorok által tartott mozgásfejlesztést is megnézhettünk. Gyógypedagógus-logopédusként, én először egy olyan foglalkozásra voltam kíváncsi, ahol a részképességek fejlesztése zajlott. A következő angolórán pedig egy 9.-es osztályhoz ültem be, ahol az egészséges diákok mellett kerekesszékes, mozgássérült és autizmussal élő tanulók is jelen voltak.

A programban részt vevő diákok a levezető beszélgetésen a következőket fogalmazták meg:

Mindenki „fogyatékos” valamiben, csak nem biztos, hogy mindenkin látszik. Mindannyiunknak vannak gyenge oldalai. Ebben is hasonlítunk.

Az itteni gyerekek sokkal türelmesebbek voltak egymással, mint mi az Övegesben. Például a nagyon nehezen beszélő társuknál is kivárták, míg elmondja, amit akar.Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.