Érzékenyítés az Addeturban I.

A debreceni EURO Baptista Gimnázium tantestülete 2016. november 7-én látogatást tett az Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskolában. Igazán kellemes hangulat uralkodott az iskola falai között: a diákok közvetlenek, tisztelettudóak voltak velünk, „idegenekkel”, egyáltalán nem lepődtek meg érkezésünkön.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kékesné Czinder Gabriella igazgató szívélyesen fogadott bennünket, teával és egy kis harapnivalóval vártak. A megvendégelés közben az igazgató asszony a speciális nevelési igényű gyermekek oktatásáról beszélt, lehetőségeikről, arról, hogyan tudják hatékonnyá tenni a tanulást számukra.

Elmondta, hogy az intézményben a pedagógusok felkészültsége, a tanítási programok, a szervezési formák, a tárgyi feltételek biztosítottak, így alkalmazkodni tudnak a gyermekek különböző személyiségjegyeihez, tanulási stílusához, üteméhez, fogyatékosságaihoz, ezzel biztosítva a nevelési lehetőségek igazságosságát, az egyenlő hozzáférést.

Ezután óralátogatáson vehettünk részt, betekinthettünk matematika, magyar nyelv, közgazdaság, informatika órákba is. Élmény volt látni, hogy milyen élvezettel tartják a kollégák az órákat, mennyire motiváltak ők is és a diákok is. Minden tanóra kellemes, nyugodt hangulatban telt.

Az osztályokban egészséges, sajátos nevelési igényű és sérült gyerekek tanulnak együtt. A pedagógusok empátiája, türelme, alkalmazott módszereik sokszínűsége lehetővé teszi azt, hogy minden tanuló képességeihez, lehetőségeihez mérten elsajátítsa a maximumot. Minden tanteremben „okostáblát” használnak a tanítási-tanulási folyamathoz, valamint a diákok is segítik egymást, például matematika órán a számológép-használatban is.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Igazi inkluzív iskola, amely minden szempontból a gyermekek érdekeit tartja szem előtt, s mindent megtesz annak érdekében, hogy használható tudást adjon diákjai kezébe.

az EURO Baptista Gimnázium tantestületeHozzászólás jelenleg nem lehetséges.