Nemzeti Tehetség Program – 2014

Mint azt látogatóink közül sokan már tudják, 2015 januárjában “Lenni, akik vagyunk, és azzá válni, amivé válni tehetségünk adatott” című projektünket az Emberi Erőforrások Minisztériuma (mint Támogató) megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Roma és/vagy szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok tehetségfejlesztésének, a mentorálást végző pedagógusok továbbképzésének és különböző szervezetek együttműködésének támogatása” című, NTP-RTP-14 kódjelű pályázati kiírásra benyújtottuk, s azon 663.000 forint értékben támogatást is nyertünk.

NTP-RTP-14-0066-Kepzomuveszeti_terapia_alkotas03

Az NTP-RTP-14-0066 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett programunk megvalósítása 2015 áprilisától 2015 júniusának közepéig tartott.

Projektünk célja az volt, hogy a roma és szociokulturálisan hátrányos helyzetű tehetséges tanulóink számára egy komplex program keretében tudjunk segítséget nyújtani az alábbi területeken: személyiségük erős és gyenge oldalainak azonosítása, a hátrányok leküzdése. A résztvevő tanulók részben tantermi keretek között, részben pedig – az Önálló életre nevelés címet viselő jó gyakorlatunk értékrendjével összhangban – az ún. való életben ismerkedtek meg a személyiségükben rejlő lehetőségekkel. A résztvevők intenzív képességfejlesztését a személyiségfejlesztés-tehetséggondozás (úm. önismeret, moralitás, viselkedéskultúra, motiváció, alkalmazkodás, önkifejezés stb.) eszközeivel segítettük. Az intraperszonális és az interperszonális területek fejlesztését pedig elsősorban a térbeli-vizuális intelligencia felhasználásával erősítettük meg.

Az első, önismereti foglalkozás résztvevői képessé váltak arra, hogy meghatározzák saját erősségeiket és gyengeségeiket. Az énkép-korrekciós foglalkozás lehetőséget biztosított arra, hogy a tanulók megismerkedjenek az önmagukról való gondolkodás megoldásorientált szemléletével. A harmadik alkalom fókuszában az „Én” prezentációja állt, célunk ekkor az önbemutatás-önelfogadás képességének fejlesztése volt. A személyiség fejlesztésre irányuló képzőművészeti pedagógiai terápiás jó gyakorlat eszközeit alkalmazó negyedik és ötödik foglalkozás célja az volt, hogy a résztvevők az erősségeikre alapozó, ugyanakkor a gyengeségeiket is figyelembe vevő (munka-)folyamattervezést hajtsanak végre, majd a folyamat végén létrejövő alkotás segítségével sikerélményhez jussanak.

NTP-RTP-14-0066-Kepzomuveszeti_terapia_alkotas02

A következő foglalkozás az analitikus és strukturált gondolkodás, a gondolatok, érzelmek önkifejezésének, valamint a szövegalkotás fejlesztését célozta. Ekkor a tanulók egy közösen megtekintett filmművészeti alkotást (A rémes lány) kooperatív tanítási-tanulási módszerekkel dolgoztak fel.

NTP-RTP-14-0066-Szinhazi_elmenyek_feldolgozasa01

A hetedik és nyolcadik foglalkozás egy a projektben résztvevő tanulók által tervezett (7.), szervezett (7-8.), megvalósított (8.) és kontrollált (8. és 10.) szentendrei kirándulásból állt. A munkafolyamatban az egyes tanulók a korábban már azonosított erősségeiket figyelembe véve vállaltak feladatokat.

NTP-RTP-14-0066-Szentendrei_kirandulas02

A programsorozatot egy színházlátogatással zártuk, melynek célja a térbeli-vizuális intelligencia megtapasztalása volt.

Mint az a projektről készült riportfilmből is kitűnik: tanulóink nagyon élvezték és hasznosnak tartották a 30 órás programsorozatot. Az önismereti foglalkozások segítettek nekik abban, hogy jobban, tudatosabban ismerkedjenek meg önmagukkal, a képzőművészeti pedagógiai terápiás alkalmakon pedig alkotó folyamatba ágyazottan fejlesztették személyiségüket és bizonyos részképességeiket. Az ekkor létrehozott (mű)alkotások jellegükből adódóan nem csupán egyszeri sikerélményt nyújtottak a fiataloknak.

NTP-RTP-14-0066-Kepzomuveszeti_terapia_alkotas01

Az interperszonális intelligencia és a kommunikációs képesség fejlesztésére irányuló, a kooperatív technikákat alkalmazó programelemeket – mozgókép- és színdarabelemzés és -értelmezés a nyolc intelligencia bevonásával – szintén nagy örömmel fogadták a tanulók, akik között volt olyan, aki az NTP támogatásának köszönhetően jutott el életében először színházba. A projekt talán legfontosabb eleme a részben kulturális témájú kirándulás előkészítése és megvalósítása volt, hiszen a tanulóknak itt kontroll mellett ugyan, de egyedül, az előző foglalkozásokon tanultakat alkalmazva kellett megtervezniük és kivitelezniük egy munkafolyamatot. S tették mindezt úgy, hogy a feladatokat is – adottságaik, tulajdonságaik figyelembe vételével – maguk között kellett szétosztaniuk. Tanulóink életre szóló, más helyzetekben is hasznosítható tapasztalatokat szereztek a kirándulás megszervezése során.Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.