Nemzeti Tehetség Program – 2017

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának, hogy támogatásukkal meg tudtuk valósítani a Nemzeti Tehetség Program keretében  A környezetszennyezés többdimenziós összefüggésrendszere (MTTD-17) és a Mizu (TFJ-17) elnevezésű projekteket.


A környezetszennyezés többdimenziós összefüggésrendszere projektünkről

A 2017/2018-as tanévben a Nemzeti Tehetség Program keretében valósítottuk meg A környezetszennyezés többdimenziós összefüggésrendszere elnevezésű projektet, amely a természettudományos, matematikai és digitális kompetenciákat volt hivatott fejleszteni a foglalkozásokon résztvevő diákoknál. A célunk az volt, hogy elősegítsük a természettudományos tehetséggel, érdeklődéssel bíró gyerekek képességeinek kibontakozását, azt. hogy új megvilágításban tekintsenek a környezetszennyezésre és -védelemre, képesek legyenek tapasztalataikat internalizálni, illetve prezentálni, átadni másoknak.

Programunk lényege az volt, hogy tehetséges diákjaink a környezetszennyezést a maga komplexitásában vizsgálják. Felismerjék, hogy a folyamat nemcsak lineáris ok-okozati összefüggés, hanem többirányú (kölcsön)hatások rendszere. Ennek érdekében számos kísérletet végeztünk, olyanokat, melyekre az iskolai órák keretében mind eszköz, mind időhiány miatt nincs lehetőség.

A kísérleti munka jellege indokolta az interaktivitást, az egyéni és közös gondolkodást, az együttműködést egyaránt. Izsák Dániel, kutatást vezető szaktanár irányítása és instrukciói alapján a diákok szabad kezet kaptak a kísérletezésben, megismerhették az önállóság fontosságát, a „mire vagyok képes” élményét.

A Környezetszennyezés többdimenziós összefüggésrendszere projekt keretében több témát is feldolgoztunk, számos kutatást végeztünk. Elsőként a kutatás módszertanával foglalkoztunk. A későbbi foglalkozások során nagy hangsúlyt fektettünk a vízvizsgálatra, így például vizsgáltuk a természetes vizek fizikai, biológiai és kémiai jellemzőit, mértük a vizek pH-ját. Foglalkoztunk a műtrágyák, mosószerek és peszticidek vízinövényekre gyakorolt káros hatásaival. Felderítettük az ember vízhasználati szokásait. Sort kerítettünk a talaj fizikai és biológiai kémiai vizsgálatára, modelleztük az üvegházhatást. Megnéztük, hogy milyen hatást gyakorol a növényekre a talaj sótartalma és a porszennyezés, vizsgáltuk a biodiverzitást. Növényi színanyagokat különítettünk el és vizsgáltuk a biológia eszközeivel.

Bízunk abban, hogy a kutatásban résztvevő diákok színvonalas és sokrétű tudásanyagra, tapasztalatra tettek szert, melyet képesek társaik felé is közvetíteni. Reméljük azt is, hogy a programban való részvétel motivációt ad a gyerekeknek a tanuláshoz, növekedett természettudományos érdeklődésük, végezetül sokkal tudatosabban tekintenek az ember és környezetének kapcsolatára, óvják, védik természeti világunkat.

A Környezetszennyezés többdimenziós összefüggésrendszere projektről készült kiadványunk megtekinthető ide kattintva.

 


A MIZU-ról

Az Addeturban mozgóképoktatás fakultáció és filmes szakkör keretében találkozhatnak a diákok filmezéssel. A Mizu projekt célja tehetséges filmműhelyes diákjaink által különféle műfajú kisfilmek elkészítése volt. A program célja egyrészt az volt, hogy az elkészült alkotásokkal különféle pályázatokon, versenyeken induljanak diákjaink. Másrészt az, hogy a mozgóképoktatás fakultáción és filmesszakkörben résztvevő diákjaink tehetségét kibontakoztassuk, illetve különféle kompetenciáik fejlődjenek.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő összesen 1,2 millió forint értékben beszereztünk egy Panasonic HC-X1 4K kamerát, egy hozzávaló akkumulátort és egy kameratáskát. Az eszközök segítségével a Mizu projekt alatt is több kisfilmet készítettek diákjaink. Büszkeségre ad okot, hogy a gyerekek által készített kisfilmünkkel nyertünk az Oktatási Hivatal eTwinning pályázatán, a Színek Országos Baptista Ki Mit Tud-on is több különdíjat bezsebeltünk. Jelenleg is van olyan kisfilmünk, mellyel pályáztunk egy cím elnyerésére, ennek elbírálása még folyamatban van. És ez csak „dióhéjban”, hiszen több kisfilm projektünk is „fut”.

A Vizi Mária vezette projekt maximálisan igazolta előzetes elvárásainkat, diákjaink fejlődtek, többek lettek, szellemileg, lelkileg gazdagabbak!


Két pályázatot nyertünk a Nemzeti Tehetség Program keretén belül 2017-ben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Nemzeti Tehetség Program keretében két pályázatot is benyújtottunk az idén. Nagy örömünkre szolgál, hogy mindkét pályázatunk eredményes elbírálásban részesült, az egyiken 1,5, míg a másikon 1,2 millió forintot nyertünk. A matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programon belüli projektünk címe: A környezetszennyezés többdimenziós összefüggésrendszere. Lényege, hogy tehetséges diákjaink a környezetszennyezést a maga komplexitásában vizsgálják. Felismerjék, hogy a folyamat nemcsak lineáris ok-okozati összefüggés, hanem többirányú hatások rendszere. Diákjaink a foglalkozások keretében kísérleteket és szakirodalmi kutatást végeznek, terepmunkán vesznek részt. Végeredményként elkészítik a környezeti problémák szerteágazó kölcsönhatásának modelljét és kiadványt készítenek.

A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatásán belüli pályázatunk címe: Mizu. Röviden összefoglalva a projekt olyan kisfilmek elkészültét célozza, amelyeket iskolánk falai között forgatnak a fiatalok, az iskolai élettel, saját magukkal, megéléseikkel kapcsolatos témákat vonultatnak fel. Ezek megvalósításához eszközökre van szükség, melyeket most nagy örömünkre meg is tudjuk vásárolni.

 

 

 Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.