Iskolánkról

Az ADDETUR Baptista Gimnázium, Technikum és Szakiskola lassan 3 évtizede működik azzal a céllal, hogy segítse a mozgássérült és autista fiatalok beilleszkedését a társadalomba, és javítsa a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésük esélyét.

Intézményünk az országban egyedülálló, mind tanuló összetételét, mind integrációról alkotott elképzelését tekintve. Tandíjmentes iskola, melynek fenntartója a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy. Az iskola alapításának célja az volt, hogy legyen egy középiskola a nem integrálható mozgássérült és egyéb nehezítettséggel élő tanulók számára. Az elmúlt évek során, szakmai tapasztalatainkból és a társadalmi igényekből alakult iskolánk a jelenlegi formájúvá. Mivel a szakemberek és tudásunk rendelkezésre állt, sok területről irányítottak hozzánk a szakértői bizottságok más sajátos nevelési igényű (látás-, hallássérült, autisztikus, tanulásban akadályozott, problémás szociális háttérből érkező, pszichés zavarokkal küzdő, betegségük miatt máshol nem tanítható stb.) diákokat. Tanáraink minden nálunk tanuló diák ellátására alkalmasak (konduktor, logopédus, tiflopedagógus stb.), így a máshol nem integrálható tanulók is tanulhatnak.

Munkánk eredményeképpen olyan fiatalok is (akikről más lemondott), jó eredményeket érnek el a tanulásban a megfelelő speciális megsegítéssel. Érettségi vizsgát tesznek, szakmájuk lesz, mely eredmény a tényleges, másokkal összehasonlítható tudásukat tükrözi, tehát nem csak egy „papír”. Önmagukról gondoskodó, teljes értékű emberekké válhatnak.

Az elmúlt években munkánk tudatos iskola- és szervezetfejlesztésének eredményeképpen rendszerré vált, amely a legteljesebb mértékben szolgálja ki a társadalmi igényeket. Az átjárhatóság megteremtésével a diákok fejlődését figyelembe véve, a lehető legmagasabb szintre juttatjuk tanulóinkat. Az évek során tapasztaltuk, hogy iskolánk egyre szélesebb körben elismerté válik az itt folyó képzések minőségét illetően is.

Intézményünk különböző szakokon, a központilag előírt és helyi programokkal kiegészített elméleti és szakmai tartalmú képzést folytat. Az  5 évfolyamos gimnázium, évfolyamonként egy osztállyal működik. A nyelvi előkészítő  0. évfolyam angol nyelvből, általános kerettantervvel kiegészített, kompetenciafejlesztő év.

4 évfolyamos gimnáziumunk szintén általános kerettanterv szerint működik. Mindkét gimnáziumi tagozaton választhatnak tanulóink média vagy informatika orientációt, melyekről bővebben a Pedagógiai Programunkban olvashatnak.

Gimnáziumban az első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a német vagy orosz.

Gimnáziumi képzésünk elérhető esti tagozaton is felnőtt (mozgássérült, vagy bármely SNI és lassabban haladó) emberek számára.

Informatikai szakgimnáziumi képzésünk kifutó rendszerű. Jelenleg 10 évfolyamtól, felmenőben. 4+1 évfolyamos, az érettségivel megszerezhető szakképesítés: irodai informatikus. Az érettségi után megszerezhető szakképesítés: irodai rendszerüzemeltető. 

Iskolánk 2011-ben csatlakozott a CISCO Hálózati Akadémiához, aminek célja az IT hálózati mérnök szakemberhiány csökkentése. A Hálózati Akadémia képzési programját a folyamatosan bővített, modellértékű, E-Learning alapú tananyagok és kurzusok képezik, amelyeknek elvégzése előfeltételhez nem kötött. Ez az ország egyetlen akadálymentes képzőhelye! A végzett tanulók nemzetközileg is elfogadott szakképesítést kapnak.

2 évfolyamos szakiskolai képzésünk elvégzése után a diákok számítógépes adatrögzítő részszakképesítést kapnak.

„Érzékenyítés az integrációs szemlélet kialakítására a középiskolában” c. jó gyakorlatunk több éves fejlesztés eredménye, melynek kapcsán több fővárosi iskolával van rendszeres együttműködésünk.

Minden tanulónk iskolán belül automatikusan részt vesz a Közösségi Szolgálat végzésében, így érettségire rendelkezésére áll az igazolás erről a tevékenységről. Részt veszünk a Nemzeti Tehetségprogramban is, iskolánk 2012-től Akkreditált kiváló Tehetségpont.

Tanulmányi ösztöndíj-programunk is segíti a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinkat abban, hogy felkészültebbek lehessenek az iskolában. A hozzánk járó egészséges fiatalok az itt töltött évek során életük hátralévő részére érzékennyé válnak a szegregáció okozta problémákra, képessé válnak arra, hogy befogadják és segítsék a valamiféle „mássággal” élő társaikat. Több tanítványunk választ segítő pályát: mentősnek, rendőrnek, tűzoltónak, gyógypedagógiai asszisztensnek jelentkeznek. Számos tanulónk főiskolán, egyetemen tanul az itt eltöltött évek után.

 

Kékesné Czinder Gabriella

igazgatóHozzászólás jelenleg nem lehetséges.