Tájékoztató Levél Védő intézkedésekről Új

Tisztelt Szülők! Tisztelt Diákok!

A koronavírus járvány elleni védekezés részeként intézményünkben is különböző védő-óvó intézkedésekre kerül sor a 2020/2021. tanévben.

Egyrészt alkalmazzuk az EMMI által kiadott új központi szabályozás bizonyos előírásait, másrészt speciális szabályokat vezetünk be.

A szabályokat ismertetjük a tanulókkal, és azokat betartatjuk.

Önöket is kérjük, hogy fogadják el és segítsék a munkánkat mindannyiunk egészsége érdekében.

 1. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások
 • Kizárólag egészséges tanuló jöhet iskolába. Amennyiben a szülő koronavírus tüneteket észlel, kötelessége, hogy ne engedje iskolába a tanulót, gondoskodjon gyermeke orvosi vizsgálatáról. A szülő köteles értesíteni az iskolát, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • A szülő köteles értesíteni az iskolát arról is, ha gyermeke külföldre utazott, vagy külföldről hazaérkezett személlyel találkozott. Ebben az esetben köteles a tanuló 2 hét önkéntes karanténban maradni otthonában.
 • Tilos az intézmény területére belépnie annak a tanulónak, aki beteg vagy akinek koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:
 • köhögés
 • nehézlégzés, légszomj
 • láz, hőemelkedés (37,5 oC)
 • hidegrázás
 • izomfájdalom
 • torokfájás
 • ízérzés-vagy szaglászavar
 • émelygés, hányás, hasmenés
 • Ha valaki ilyet észlel magán haladéktalanul hívja fel háziorvosát, kövesse utasításait.
 • A közösségi terekben csak annyi tanuló lehet egyszerre, hogy betartható legyen az 1,5 m védőtávolság, ahol ez nem megoldható kötelező a maszk viselete.
 • Azokon a tanítási órákon, ahol a teljes osztálylétszám miatt nem lehetséges a 1,5 méteres védőtávolság megtartása, a maszk viselése kötelező a tanulók számára.
 • A pedagógus is fel kell vegye a maszkot azokban a helyzetekben, amikor a védőtávolság nem tartható.
 • Szünetekben és órákon a tanulói csoportok nem keveredhetnek, ahol a védőtávolság nem tartható maszkot kell viselni.
 • A járványügyi készenlét idején, mind az intézmény területén (mosdók, folyosószakaszok, tornaöltözők előtt, kapunál), mind az intézmény épülete előtt kerülni kell a csoportosulások kialakulását.
 • Szünetekben lehetőség szerint a tantermükben maradnak a tanulók, a csoportosulások elkerülése érdekében.
 • A mosdóhelyiségekben csak két személy tartózkodhat (mozgáskorlátozott tanulók esetén a tanulót segítő asszisztens), a többieknek az ajtó előtt kell várakozniuk, betartva az 1,5 m védőtávolságot. A csoportosulás elkerülése érdekében a tanteremben várakozzunk.
 • Minden tanuló a számára kijelölt tanterméhez legközelebb eső mosdókat használhatja, az

A épület I emeletén lévő osztálytermekben tanulók az A épület I emeleti WC-ket,

A épület II. emeletén tanulók a II. emeleti WC-ket

C épületben a tanulók a C épületi WC-t,

 mozgásukban korlátozott tanulóink az akadálymentes WC-ket a megbeszélt és kialakított rend szerint használhatják, szükség esetén gyógypedagógiai asszisztens segítségével.

A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosás és a vírusölő hatású kézfertőtlenítés lehetőségét. A mosdókba és folyosókra kihelyezünk kézfertőtlenítőket, WC ülőke fertőtlenítő folyadékot, ezek használata nem cserélhető fel a bőrünk védelmében

Kéztörlésre papírtörlőt ill. kézszárítót biztosítunk. Használatuk kötelező!

 • Az automatánál sorban állásnál is ügyelni kell az 1,5 m védőtávolságra
 • A MEREK területére belépni iskolai tanulónak, dolgozónak, iskolát látogató személynek tilos!
 • Testnevelés órákon az átöltözésnél a csoportok ne találkozzanak egymással
 • Az első félévben elmaradnak a nagy létszámú rendezvények, külföldi utak (zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése).
 • A tanórán kívüli foglalkozások korlátozásra kerülnek.
 • A szülői értekezletet online tartjuk. Az információkat a levelezőrendszeren, valamint a KRÉTA rendszeren (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszeren), Microsoft Teams-en keresztül juttatjuk el a szülőkhöz.
 • Szülők és más felnőttek (kivéve az iskola dolgozói, ill. az intézményben hivatalos feladatot ellátó más személyek) nem vagy nélkülözhetetlen okból csak igazgatói engedéllyel léphetnek az épületbe.
 • A MEREK étkezést csak a támogatott tanulók számára tud biztosítani, akik az ebédet a C épület aulában tudják elfogyasztani.

 

 1. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

 

 • A takarítás alapos, mindenre kiterjedő, fertőtlenítéssel történik.
 • A tantermekben fertőtlenítjük a felületeket, bútorokat, eszközöket.
 • A tanulók és kollégák figyelmét felhívjuk az alapos kézmosás és kézfertőtlenítés fontosságára naponta több alkalommal.
 • Minden tanuló felelős a saját maga által használt felületek (asztal, szék, billentyűzet, egér, stb.…) tisztán tartásáért, fokozottan ügyelni kell a tanulóknak a tantermek, mellékhelyiségek, öltözők, folyosók, közösségi terek tisztaságára.
 • A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulókat az osztályfőnökök tájékoztatják, és tanítják meg az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
 • Az intézményben, naponta többször fertőtlenítő takarítást végzünk a szociális helyiségekben és a közösségi terekben a tanítási órák alatt.
 • Mozgásukban korlátozott fiatalok maszkhasználatát, kézmosásukat, kézfertőtlenítésüket, környezetük tisztántartását (toalett fertőtlenítését) a gyógypedagógiai asszisztensek folyamatosan figyelemmel kísérik, mozgásállapotuknak megfelelően segítik.
 • Testnevelés és mozgásnevelés órán a napi szinten használt segédeszközöket fertőtlenítjük, kézi eszközöket áttöröljük (karika, pálca, labda, súlyzók stb.).

Textil típusú eszközöket nem használunk (babzsák, teniszlabda stb.).

 • Folyamatosan természetes szellőztetést alkalmazunk a tantermekben.
 1. A tanulói hiányzások kezelése
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a tanuló hatósági karanténba kerül.
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a tanuló a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, és erről orvosi igazolással rendelkezik.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az azonos idejű online oktatásban.
 • A szülő 10 nap hiányzást igazolhat a tanuló számára, azonban beteg gyermek és kolléga a távolmaradását követően legközelebb abban az esetben jöhet az iskola területére, ha orvos igazolja a gyógyult állapotot.
 1. Teendők beteg személy esetén
 • Amennyiben valakinél fertőzés tünetei észleljük, haladéktalanul elkülönítjük, és értesítjük az iskolaegészségügyi orvost.
 • A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 • A tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

5.    Külföldről érkező tanulókra vonatkozó szabályok

 • Amennyiben a tanuló 2020. szeptember 1-től külföldről érkezik, a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezik, tehát nem hagyhatja el otthonát. A tanulók tesztelését az NNK honlapján közzétett, erre kijelölt laboratóriumokban lehet elvégezni. A tesztelés költségeit a külföldről érkező személy fedezi.
 • A tanuló nem léphet az intézmény területére addig, amíg 2 negatív teszteredmény rendelkezésre nem áll.
 • A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján lehetséges: beléphet a magyar állampolgár, vagy a magyar állampolgárokkal egy megítélés alá eső külföldi állampolgár. A magyar állampolgárokkal egy megítélés alá esik, vagyis az országba való belépés szempontjából magyar állampolgárként kell kezelni azt is, aki magyar állampolgár családtagja, vagy Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, valamint az ő családtagjaik, továbbá aki az idegenrendészeti hatóság által kiadott, 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. Szintén karantén nélkül léphet az országba a határ 30 km-es sávjából ingázó tanuló.

 

Fentiek betartása minden tanuló és iskolai dolgozó számára kötelező!

Budapest, 2020. 09. 09.

                                                                                               

                                                                                                Kékesné Czinder Gabriella

                                                                                                               igazgatóHozzászólás jelenleg nem lehetséges.